Op al onze overeenkomsten en aanbiedingen zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 28 mei 2002 onder nr. 29032904.

Algemene voorwaarden