Om u nog beter bij te kunnen staan in de hedendaagse milieu-bodem problematiek
zijn wij gecertificeerd volgens de ‘BRL7000 werken met vervuilde grond met protocol 7001/7004’.

Verontreinigde grond
Verontreinigde grond

Speciale aanpak
Zodra er sprake is van verontreinigde grond, is een speciale aanpak vereist. De verontreiniging moet in kaart worden gebracht en bevoegd gezag geeft aan wat ermee moet gebeuren.

Afhankelijk van de bestemming van het gebied en de activiteiten die plaats zullen vinden, zal de verontreinigde grond óf moeten worden afgegraven en afgevoerd óf moeten worden afgesloten.

Wij zijn hierin een totaal partner waarbij het het opstellen van een saneringsplan, contact met bevoegd gezag, sanering van de bodem en het meedenken met de klant tot aan een totaaloplossing en vakkundige uitvoering bij ons voorop staan. Daarnaast nemen wij alle voorgeschreven administratieve handelingen uit handen.

Onze DLP-er begeleidt de projecten en wordt bijgestaan door vakkundige en gekeurde collega’s waarbij wij zorgen voor het inzetten van een kraan met overdrukcabine en een decontaminatie-unit. Ook het afvoeren van de grond naar de hiervoor aangewezen locatie wordt door ons verzorgd.

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

BRL 7000 certificaat geldig tot 151118

Beschikking erkenning SIKB BRL 7000