• Kwaliteit, veiligheid, milieu en vakkennis staan bij ons bedrijf hoog in het vaandel.
    Om aan de eisen van opdrachtgevers en overheid te voldoen en onze kwaliteit en kennis te waarborgen zijn wij thans gecertificeerd en gekwalificeerd op de volgende onderdelen:

 

ISO 9001 geldig tot 15-12-2023

VCA** geldig tot 15-12-2023

BRL7000 certificaat geldig tot 15-11-2024

BRL7700 certificaat geldig tot 01-09-2025

Erkend leerbedrijf

 

Duurzaamheid binnen Aannemingsbedrijf W. & J. Molenaar B.V.

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect hebben wij gekozen voor een certificering op de CO2-Prestatieladder.

Hiervoor hebben wij het beleid voor het duurzaam ondernemen, de CO2-reductiedoel-stellingen en de acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we onze uitgesproken ambities communiceren en opgedane kennis voor CO2-reductie delen.

Zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duur-zaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben we de CO2-Footprint voor de eigen organisa-tie opgesteld en gaan we CO2 Bewust niveau 3 certificeren volgens de CO2-Prestatieladder.

Dat dwingt ons om te kiezen voor een duurzaam machinepark en te werken aan een energie-arm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen.

3.A.1 Emissie-inventaris

In onderstaand document kunt u de CO2-emissie-inventarisatie over het jaar 2019 inzien:

  •        CO2-Footprint 2019

Ieder jaar maakt Aannemingsbedrijf W. & J. Molenaar B.V. haar CO2-uitstoot inzichtelijk. De behaalde CO2-reductie zal tevens worden weergegeven in onderstaand document:

  •         CO2-Footprint 2019

3.B.2 Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens de NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in het managementsysteem van Aannemingsbedrijf W. & J. Molenaar B.V. volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus.

In onderstaande documenten is weergegeven op welke wijze het energie-management is geïntegreerd in het handboek voor CO2-bewust handelen:

  •       Beleidsverklaring
  •       Energie Management Actieplan

3.C.1 Voortgang reductiedoelstellingen

Periodiek maakt Aannemingsbedrijf W. & J. Molenaar B.V. haar CO2-Footprint en de voortgang met betrekking tot de CO2-reductiedoelstellingen inzichtelijk:

  •        CO2-Footprint 2019

3.C.2 Communicatieplan

De interne en externe communicatie over het energiebeleid en de voortgang CO2-reductiedoelstellingen van Aannemingsbedrijf W. & J. Molenaar B.V. is vastgelegd in onderstaand documenten:

  •         Communicatieplan
  •     Nieuwsbrief CO2 2020

3.D.1 Deelname aan initiatieven

Wij nemen deel aan het volgende initiatief: Duurzameleverancier.nl.

De omschrijving, doelstelling en voortgang hiervan vindt u in het:

  • Sector- en keteninitiatief

 

Meer informatie betreffende de CO2 prestatieladder is terug te vinden op www.skao.nl

Erkend leerbedrijf
Erkend leerbedrijf

 

BRL 7700 Vloeistofdicht
BRL 7700 Vloeistofdicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCA**
VCA**

 

ISO 9001
ISO 9001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRL 7000
BRL 7000