Ook het slopen van gebouwen behoort tot onze werkzaamheden.
Onze werkzaamheden bevatten dan hoofdzakelijk het slopen van:

  • Woonhuizen;
  • Kleinere kantoorpanden;
  • Schoolgebouwen.

Daarbij gaan we uiterst zorgvuldig te werk.  Slopen met verstand dus!

De afkomende materialen worden zorgvuldig gescheiden afgevoerd volgens de wettelijke geldende regels/eisen.

Vooraf wordt indien noodzakelijk een asbest-inventarisatie uitgevoerd, waarna de sloop-werkzaamheden kunnen aanvangen. Wij schakelen een gespecialiseerd bedrijf in om asbest te verwijderen, waarna wij onze sloopwerkzaamheden voortzetten.

Het opstellen van een sloopplan en het vooraf goed doorspreken van datgene wat er gebeuren moet, is een vereiste, waarbij wij omgevingsfactoren niet uit het oog verliezen. Veiligheid staat voorop. Niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor omwonenden en passanten.

Voor verdere informatie kunt u ons bellen met ons kantoor.