Voor Uniper (voorheen EON) voeren wij momenteel de sanering van kabels en leidingen uit op een deel van het terrein aan de Galileistraat te Rotterdam.
Gedeeltelijk onder ons certificaat BRL 7000 met protocol 7001/7004.
Eerst is een grondscan uitgevoerd, waarbij het gehele te saneren terrein in rasters is verdeeld en in kaart gebracht.
Vervolgens hebben we proefsleuven gegraven en bij duidelijkheid van locatie en hoeveelheid kabels/leidingen deze vrijgegraven, afgekoppeld en verwijderd.
Een omvangrijke en zeer nauwkeurige klus, waarbij dagelijks overleg is met betrokkenen bij Uniper, maar ook met de gemeente in verband met benodigde vergunningen.

IMG_3261

IMG_3243

IMG_3234

IMG_3233

IMG_3170