Onlangs gerealiseerde projecten zijn o.a.:

 • renovatie van schoolpleinen in Rotterdam;
 • onderhoud aan bestratingen en groenvoorzieningen;
 • sanering van vervuilde grond inclusief het omleggen van leidingwerk bij Uniper (voorheen EON) Galileistraat alsmede sanering van kabels en leidingen;
 • aanleg en onderhoud van (vloeistofdichte) vloeren bij benzinestations door heel het land;
 • herinrichting van bedrijfsterrein Kandt in Nieuwerkerk aan den Ijssel (met bedrijfsplaten);
 • aanleg van nieuwe hoofdriolering inclusief huisaansluitingen en herbestrating woonwijk Nicolaas Beetsstraat Papendrecht;
 • onderhoudswerkzaamheden in en rondom dierenverblijven in Diergaarde Blijdorp;
 • onderhoud aan bestratingen in de gemeente Capelle aan den IJssel;
 • vervangen zandbakkenzand bij diverse scholen/kinderopvang locaties in Rotterdam;
 • levering van zand, grond en grind aan o.a. particulieren en hoveniersbedrijven;
 • aanleg skelterbaan Plaswijckpark;
 • aanleg apeneiland Diergaarde Blijdorp;
 • plaatsen schuttingen tbv woningbouwvereniging;
 • herinrichting terrein Wereldmuseum Rotterdam.