Onlangs gerealiseerde projecten zijn o.a.

- renovatie van schoolpleinen in Rotterdam

- onderhoud aan bestratingen en groenvoorzieningen

- sanering van vervuilde grond inclusief het omleggen van leidingwerk bij Uniper (voorheen EON) Galileistraat alsmede sanering van kabels en leidingen

- aanleg en onderhoud van (vloeistofdichte) vloeren bij benzinestations door heel het land

- herinrichting van bedrijfsterrein Kandt in Nieuwerkerk aan den Ijssel (met bedrijfsplaten)

- aanleg van nieuwe hoofdriolering inclusief huisaansluitingen en herbestrating woonwijk Nicolaas Beetsstraat Papendrecht

- onderhoudswerkzaamheden in en rondom dierenverblijven in Diergaarde Blijdorp

- onderhoud aan bestratingen in de gemeente Capelle aan den IJssel

- vervangen zandbakkenzand bij diverse scholen/kinderopvang locaties in Rotterdam

- levering van zand, grond en grind aan o.a. particulieren en hoveniersbedrijven

- aanleg skelterbaan Plaswijckpark

- aanleg apeneiland Diergaarde Blijdorp

- plaatsen schuttingen tbv woningbouwvereniging

- herinrichting terrein Wereldmuseum Rotterdam