Onlangs gerealiseerde projecten zijn o.a.:

  • Renovatie van diverse schoolpleinen in Nederland.
  • Verschillende onderhoud aan bestratingen en groenvoorzieningen (niet regio gebonden).
  • Sanering van vervuilde grond, volgens landelijke richtlijnen.
  • Het onderhoud van (vloeistofdichte) vloeren bij benzinestations door de Benelux.
  • Herinrichting van bedrijfsterreinen.
  • Aanleg van nieuwe hoofdriolering inclusief huisaansluitingen.
  • Aanleg dierenverblijven en onderhoudswerkzaamheden in Diergaarde Blijdorp.
  • Vervangen zandbakkenzand bij diverse scholen/kinderopvang locaties in Nederland.
  • Levering van zand, grond en grind aan o.a. particulieren en hoveniersbedrijven.
  • Bestrating en rioleringsonderhoud woningbouwverenigingen